ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οργανόγραμμα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (διαθέσιμο για download)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ . & ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  • ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  • ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  • ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
  • ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΑΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΚΛΗΤΗΡΑΣ / ΟΔΗΓΟΣ