ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων


Επιστροφή
 • Τηλέφωνο : 2310 403-003
  Φαξ: 2310 403-059
  Σπάνδος Ιωάννης
  i.spandos@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-074
  Φαξ: 2310 403-059
  Κισκίνη Χρυσάνθη
  Υπεύθυνη Τμήματος, c.kiskini@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-008
  Φαξ: 2310 403-059
  Τσώλη Λαμπρινή
  L.Tsoli@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-078
  Φαξ: 2310 403-059
  Πούλιου Άννα
  e-smartec@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-004
  Φαξ: 2310 403-059
  Τσιμήτρη Παρασκευή
  cityzen@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-009
  Φαξ: 2310 403-059
  Ντότα Ανθούλα
  floodprot@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-056
  Φαξ: 2310 403-059
  Μπούρα Αστερία - Άννα
  since-afc@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-058
  Φαξ: 2310 403-059
  Μπακογλίδου Ελένη
  envyou@rdfcm.gr