ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
 • Τηλέφωνο : 2310 403-070
  Φαξ: 2310 403-059
  Γκασδράνη Χαρίκλεια
  Υπεύθυνη Τμήματος, xgasdrani@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-071
  Φαξ: 2310 403-059
  Δραγκίνη Ανθή
  adragini@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-007
  Φαξ: 2310 403-059
  Δουμπάρατζη Μαρία
  M.Doumparatzi@rdfcm.gr