ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

Διεύθυνση ΠΤΑ ΚΜ


Επιστροφή
  • Τηλέφωνο : 2310 403-001
    Φαξ: 2310 403-059
    Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος
    Διευθυντής k.tertivanidis@rdfcm.gr