ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων


Επιστροφή
 • Τηλέφωνο : 2310 403-052
  Φαξ: 2310 403-059
  Ιωαννίδου Ηλιοστάλακτη
  lioannidou@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-055
  Φαξ: 2310 403-059
  Ροδοκανάκης Σταύρος
  Υπεύθυνος Τμήματος, srodo@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-054
  Φαξ: 2310 403-059
  Αποστολίνα Ζωή
  z.apostolina@rdfcm.gr
 • Τηλέφωνο : 2310 403-073
  Φαξ: 2310 403-059
  Τριανταφυλλίδου Στέλλα
  s.triantafyllidou@rdfcm.gr