ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 15:02
  ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πάμε σχολείο; Φιλικές για το περιβάλλον μετακινήσεις προς το σχολείο! Ο μαθητικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με θέμα «Πάμε σχολείο; Φιλικές για το περιβάλλον μετακινήσεις προς το σχολείο!», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο, της υποβολής συμμετοχών. Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, μπορείτε πλέον να ψηφίσετε τα μαθητικά έργα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη μετακίνηση από και προς το σχολείο με τα πόδια,…
Δείτε το video που παρουσιάζει την έκδοση του προγράμματος Interreg Europe “When Europe cooperates, regions benefit” με 30 επιλεγμένες ιστορίες μέσα από έργα και των τεσσάρων προτεραιοτήτων του προγράμματος, Περιβάλλον και Αειφορική Χρήση των Φυσικών Πόρων, Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ, Έρευνα και Καινοτομία, και Οικονομία Χαμηλών Ρύπων. Μεταξύ των 30 καλών πρακτικών και το έργο ‘CESME – Κυκλική Οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις’ στο έργο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και εταίροι από 6 χώρες της ΕΕ, Ιταλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πολωνία Ρουμανία και Βουλγαρία Για την ανάδειξη των τεσσάρων καλύτερων πρακτικών ανά προτεραιότητα διεξάγεται σχετική ψηφοφορία κοινού. Μπορείτε…
Ως μία από τις οκτώ (8)  καλύτερες πρακτικές ανάμεσα σε 67 έργα και 132 σχέδια δράσης  στον τομέα του Περιβάλλοντος και Αειφορικής Χρήσης των Φυσικών Πόρων  του προγράμματος “Interreg Europe” επιλέχθηκε το  One-Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις δράσεις του σχετικά με  την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας .To One-Stop Liaison Office υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην υιοθέτηση δράσεων κυκλικής οικονομίας και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων.Η μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες πραγματοποιείται μέσω της ενημέρωσης για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, όπως είναι τα κουπόνια καινοτομίας και…
O Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) με την ονομασία «Στα Βήματα του Αγ. Παύλου, Αποστόλου των Εθνών – Πολιτιστική Διαδρομή» διοργανώνει στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το πρώτο ετήσιο συνέδριο με θέμα «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου Ευρωπαϊκή Πολιτισμική Διαδρομή». Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια του Λάτσιο (Ιταλία), την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (Κύπρος) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (Βέλγιο) συμμετέχουν από κοινού στον ΕΟΕΣ με σκοπό την ανάπτυξη, προώθηση και ενίσχυση της πολιτιστικής διαδρομής, την εγκαθίδρυση εποικοδομητικών σχέσεων, αναπτυξιακού χαρακτήρα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την προώθηση δράσεων για τη νεολαία και…
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Promote tourism and culture through water-ToCulter», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg  IPA Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020 δημιουργήθηκαν η ηλεκτρονική πλατφόρμα http://toculter-app.eu/και η αντίστοιχη εφαρμογή, η οποία διατίθεται για δωρεάν λήψη προς όλους τους χρήστες σε GooglePlay και APP Store. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή παρέχουν στον επισκέπτη πληροφορίες  και φωτογραφικό υλικό σχετικά με τα ποτάμια, τις λίμνες, τα δάση, τα φράγματα και τις θερμές πηγές της Κεντρικής Μακεδονίας κι επιπλέον προτείνονται χαρτογραφημένες εκδρομές. Στόχοι των δύο αυτών εγχειρημάτων είναι η  προώθηση του  τουρισμού  στη  διασυνοριακή περιοχή…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών της προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων μας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στο 1ο WEB GREEK GASTRONOMY WORKSHOP 2020, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Tourism Media & Events (αποκλειστική διοργανώτρια) στο Βέλγιο, την περίοδο από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2020.Οι νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και η νέα πραγματικότητα, η οποία καθιστά τη φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και την επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών της προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων μας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στο 1ο WEB GREEK GASTRONOMY WORKSHOP 2020, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Tourism Media & Events (αποκλειστική διοργανώτρια), στην Πολωνία, την περίοδο από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2020.Οι νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και η νέα πραγματικότητα, η οποία καθιστά τη φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και την επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς…
Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ηλεκτρονικά το Τελικό Συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Promote tourism and culture through water-ToCulter», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg  IPA Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020. Το  έργο  αποσκοπεί  στην  προώθηση  του  τουρισμού  στη  διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Βόρειας Μακεδονίας με έμφαση στα σημαντικά υδάτινα σώματα και τις ιαματικές πηγές, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, τις καινοτόμες μορφές τουριστικής προβολής καθώς και τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος μέσω δράσεων κατάρτισης.  Κατά τη διάρκεια τoυ Συνεδρίου αφενός θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου και…
Η εφαρμογή της αστικής καλλιέργειας στο Ελληνικό αστικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής αστάθειας, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών που πλήττονται από αυτήν. Τα τελευταία χρόνια, η αστική γεωργία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι πρώτες καλές πρακτικές έχουν ήδη λάβει χώρα στον αστικό ιστό της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή της ωστόσο αντιμετωπίζει προβλήματα και προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε οι πρακτικές αυτές να είναι βιώσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε την 4η Συνάντηση…
     Επιλεγμένες καλές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης των εταίρων του έργου SinCE-AFC, όπου συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακά, και διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας South Muntenia στη Ρουμανία.Το έργο SinCE-AFC για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε η αναπληρώτρια διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας South Muntenia της Ρουμανίας ως διοργανωτής εταίρος. Εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου του έργου, της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ…