ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας παρουσιάζουν δύο βίντεο στο πλαίσιο του έργου «CityZen-Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values», του Ευρωπαϊκού Διαπεριφερειακού Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG EURORE 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Το βίντεο με τίτλο «CityZen to foster urban farming» παρουσιάζει το έργο «Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας-CityZen», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τεχνογνωσίας και πολιτικών αστικής γεωργίας, πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών διαδικασιών που θα λειτουργήσει εποικοδομητικά ως παρακαταθήκη εργαλείων υποστήριξης των υπευθύνων…
Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Συμμετοχικές διαδικασίες και συνέργειες για την ανάπτυξη Σχεδίων  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» διοργάνωσε η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο e-smartec (enhancedsustainablemobilitywithmarketingtechniques) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREGEUROPE 2014-2020.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  διοργάνωσε τη συνάντηση σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).  Η συνάντηση απευθυνόταν σε στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν ή/και ενδιαφέρονται για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η…
Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού «Τεχνικός  Σύμβουλος  Υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  του έργου  "Pathways  of  Accessible  Heritage  Tourism"  που  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» προϋπολογισμού 98.892,50 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  – τιμής. Σχετ.: Η αριθμ. ΤΤ 1985 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006894829) Κατά τον έλεγχο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις που αφορούσαν την καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ του διαγωνισμού μας.   Κατά συνέπεια και λόγω αναγκαιότητας διόρθωσης του σφάλματος στην καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ, προχωρήσαμε στη διαδικτυακή…
     Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου για την Κυκλική Οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής “SinCE-AFC” (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά την έναρξη της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο SinCE-AFC και οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα υλοποίησης από τον…
    Καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου SinCE-AFC, «Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, η οποία  διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, στις 10.30 π.μ., στην on-line πλατφόρμα ZOOMmeetings.Κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης πρόκειται να παρουσιαστούν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας από…
         Ένα ακόμη εργαλείο προώθησης και προβολής του πολιτισμού και ενίσχυσης του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την πολυσυζητημένη πολιτιστική διαδρομή «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου», που θα αποτελέσει και το αντικείμενο συζήτησης στο συνέδριο –επίλογο του έργου «Cult-RinG» - Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση - Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs,  που θα πραγματοποιηθεί μέσω  ηλεκτρονικής πλατφόρμας την Τρίτη 26  Μαΐου 2020, στις 11:00 π.μ.Στο τελικό συνέδριο του έργου Cult-RinG θα παρουσιαστούντα αποτελέσματα και οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου…
Στην εύρεση και διάδοση καινοτόμων μέσων και εργαλείων για την αύξηση της συμμετοχής του κοινού στη διαμόρφωση των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας στοχεύει το έργο e-smartec μέσω της ανταλλαγής εμπειριών των έξι περιοχών της Ευρώπης που συμμετέχουν: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), Περιφέρεια Lazio-πόλη της Ρώμης (Ιταλία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Περιφέρεια Limburg (Ολλανδία) και Δήμος Venlo (Γερμανία).Οι εννέα εταίροι του έργου "e-smartec", που εκπροσωπούν δημόσιους φορείς, και ερευνητικά κέντρα, επιχειρούν να ανιχνεύσουν βέλτιστες πρακτικές από τον χώρο του marketing που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εμπλοκή πραγματικών χρηστών – αποδεκτών μέτρων που προκύπτουν από την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων (π.χ. σχέδια…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες εξωστρέφειας των επιχειρήσεων ένδυσης– κλωστοϋφαντουργίας της περιοχής.Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο Σύνδεσμο ένδυσης– κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, τον ΣΕΠΕΕ, διοργανώθηκε η συμμετοχή 12 επιχειρήσεων  ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας σε δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις μόδας, την “MunichFabricStart” (4-6/2/2020) στο Μόναχο και τη “NomadMetropolis” (6-8/2/2020) στη Μαδρίτη.Ήταν η δεύτερη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις δύο εκθέσεις, αφού προηγήθηκε η συμμετοχή στις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου του 2019.Συνολικά στις δύο εκθέσεις συμμετείχαν 12 επιχειρήσεις ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες πραγματοποίησαν περισσότερες από 500 Β2B συναντήσεις με…
    Η πρώτη Συνεδρίαση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “CityZen” (Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values) για την Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Τζόλλας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι στόχοι, η δομή,…
     Η πρώτη Συνεδρίαση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του έργου για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου Αγροδιατροφής, SinCE-AFC (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Τζόλλας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι στόχοι, η δομή και οι δράσεις του έργου,…