ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Αίτημα παροχής διευκρινήσεων και παροχή των διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ.1619/19-07-2017 Διακήρυξης για το έργο "HIGHER". Το αίτημα υποβλήθηκε από την εταιρεία PlanO2.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. τ.τ. 1619/19-7-2017 Διακήρυξης για το έργο “HIGHER”.

ΣΧΕΤ.: Το από 25/7/2017 έγγραφο σας το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Π.Τ.Α. Κ.Μ. 1660/25-7-2017.

Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...

Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...