ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων REFORM, RUMORE, BIOREGIO και CULT-RING.

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων REFORM, RUMORE, BIOREGIO και CULT-RING (αριθμός πρόσκλησης ττ 2206/03-10-2017)

Πατήστε στο σχετικό link για το αντίστοιχο Πρακτικό/Πίνακα κατάταξης

Πρακτικό/Πίνακας BIOREGIO ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρακτικό/Πίνακας CULT-RING ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρακτικό/Πίνακας REFORM ΠΕ MHXANIKΩΝ

Πρακτικό/Πίνακας CULT-RING ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Πρακτικό/Πίνακας RUMORE ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Last modified on Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 14:52