ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Η Κεντρική Μακεδονία, το Ιλ-ντε-Φρανς και η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας κερδίζουν το βραβείο για τις καλύτερες επιχειρηματικές στρατηγικές.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Μόνο οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο και υποσχόμενο επιχειρηματικό όραμα βραβεύονται ως Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (ΕΕΠ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Φέτος, η Κεντρική Μακεδονία, το Ιλ-ντε-Φρανς και η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας έπεισαν την κριτική επιτροπή ΕΕΠ με τις εξαιρετικές τους στρατηγικές και την προσήλωσή τους στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στις επικράτειές τους.

 «Μέσω του σήματος ΕΕΠ θέλουμε να δείξουμε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, οι ΜΜΕ παραμένουν πιστές στην περιοχή τους. Στηρίζοντας τις ΜΜΕ μπορούμε να ενισχύσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των δήμων και των περιφερειών μας», ανέφερε ο Karl-Heinz Lambertz , νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Σύνδεσμος (ανακοίνωση της Ευρωπαϊκης Επιτροπής των Περιφερειών)...