ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. τ.τ. 1619/19-7-2017 Διακήρυξης για το έργο “HIGHER”. Το αίτημα υποβλήθηκε από την εταιρεία Butterfly Ltd.

Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2017

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. τ.τ. 1619/19-7-2017 Διακήρυξης για το έργο “HIGHER”.

ΣΧΕΤ.: Τα από 25/7/2017 και 27/7/2017 emails της εταιρείας Butterfly Ltd.

Ερώτημα 1ο:

Υπάρχουν πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής των δράσεων; Θα μας διευκόλυνε να το γνωρίζουμε για να προτείνουμε τους καλύτερους δυνατούς χώρους διεξαγωγής. 

Διευκρίνηση:

Σας ενημερώνουμε  ότι τώρα πλέον (μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τους εταίρους) είναι γνωστές  οι ημερομηνίες διεξαγωγής οι οποίες  θα είναι 4-5-6 Οκτωβρίου.

Ερώτημα 2ο:

Δεν υπάρχει στα παραδοτέα ανάγκη μεταφραστικού συστήματος ή μεταφραστή. Σε ποια γλώσσα θα γίνουν οι διοργανώσεις; Υπάρχει ανάγκη το πληροφοριακό υλικό να είναι δίγλωσσο; 

Διευκρίνηση:

Σας ενημερώνουμε ότι οι διοργανώσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

Ερώτημα 3ο:

Στο πίνακα τεχνικής προσφοράς άρθρο 2.4 (σελίδα 13 της προκήρυξης) στην υπεύθυνη δήλωση των μελών της ομάδας έργου περί ακρίβειας στοιχείων δεν υπάρχει σε παράγραφο το "δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής" ενώ υπάρχει σε όλες τις άλλες υπεύθυνες δηλώσεις. Έμεινε εκτός εκ παραδρομής ή αυτές οι υπεύθυνες απαιτούν γνήσιο υπογραφής; 

Διευκρίνηση:

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτούν γνήσιο υπογραφής.

 

Last modified on Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2017 13:44