ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

2η Συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης Έργου SinCE-AFC: Καλές πρακτικές για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα της αγροδιατροφής από τo ΠΤΑ ΚΜ για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020

since afc    interreg europe logo 2019

Καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου SinCE-AFC, «Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, η οποία  διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, στις 10.30 π.μ., στην on-line πλατφόρμα ZOOMmeetings.
Κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης πρόκειται να παρουσιαστούν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και από λοιπές Περιφέρειες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, καθώς και οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας και το νέο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία. 
        Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης θα διεξαχθεί διαβούλευση μεταξύ των συμμετεχόντων αναφορικά με τη διείσδυση της Κυκλικής Οικονομίας στον κλάδο της Αγροδιατροφής.
Το SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των ΜμΕ της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής - παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση - στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.
Οι δράσεις που προβλέπονται πρόκειται να υλοποιηθούν παράλληλα με το συνεχιζόμενο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια κυκλικής οικονομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ακόμη επτά φορείς από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία).

 

Last modified on Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 10:09