ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

3η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group - LSG) του έργου «RUMORE» (Αγροτικές – Αστικές συμπράξεις για την κινητοποίηση των Περιφερειακών Οικονομιών) του Προγράμματος «INTERREG EUROPE 2014 – 2020».

Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ διοργάνωσαν την 3η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group - LSG) του έργου RUMORE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg Europe 2014 – 2020».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ τρεις επιλεγμένες καλές πρακτικές από τη δεύτερη διαπεριφερειακή εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2018 (Περιφέρεια της Λομβαρδίας, Μιλάνο) από την Περιφέρεια του Luneburg (Γερμανία), το Δήμο του Μιλάνο (Ιταλία) και την Περιφέρεια της Λομβαρδίας (Ιταλία). Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης για τα χαρακτηριστικά αυτών των καλών πρακτικών και τον επηρεασμό που θα μπορούσαν να επιφέρουν στα εργαλεία πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να στείλουν γραπτώς τις θέσεις τους.

Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ από τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη, Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, οι ανοιχτές δράσεις χρηματοδότησης ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας) από τον κ. Σπύρο Σκοτίδα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ καθώς και τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER από τον Γενικό Διευθυντή της ΑΝΕΘ κ. Βασίλη Παπαβασιλείου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μία πρώτη προσέγγιση του Σχέδιο Δράσης (Action Plan) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RUMORE, για την προώθηση των αγροτικών – αστικών συνεργασιών καθώς και για το ρόλο της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group - LSG).

               3LSG RUMORE 2

Last modified on Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 11:41