ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

3η διαπεριφερειακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ (15/5/2018)

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

BIOREGIO logo

Στη Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε η 3η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου «Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα» (BIOREGIO) με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντηρικής Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Την 1η ημέρα οι εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του έργου BIOREGIO συναντήθηκαν στο ΚΕΔΕΑ - ΑΠΘ, όπου συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι πολιτικές και το νομοθετικό πλαίσιο, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με την κυκλική οικονομία για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Φιλανδία. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου συμμετείχε εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας, αποκάλυψε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών – εταίρων και κυρίως μεταξύ της Ελλάδας και Γαλλίας. Ενώ, ξεχώρισε η πρωτοπόρα εξέλιξη της Φιλανδίας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
Στην πορεία, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αναφορικά με τη κυκλική βιο-οικονομία. Συγκριμένα, από την Ελλάδα παρουσιάστηκε το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του ΦΟΣΔΑ και το cluster Βιοενέργειας CLuBE. Ο εκπρόσωπος του Δήμου του Λάχτι, Φιλανδία παρουσίασε τις δράσεις για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και το σχέδιο κυκλικής οικονομίας για τα απορρίμματα. Οι Ισπανοί εκπρόσωποι από το ινστιτούτο Δασολογίας και Αγροτικής Ανάπτυξης CLAMBER, ο φορέας για την αξιοποίηση των απορριμμάτων της περιφέρειας Ponitrie από τη Σλοβακία, το γραφείο Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ρουμανίας, το Επιμελητήριο Αγροτικής Ανάπτυξης της γαλλικής περιφέρειας Payes de la Loire και ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων από τη κοινότητα Mauge στη Γαλλία παρουσίασαν πως θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο έργο, αλλά και πως μπορούν να ωφεληθούν.
Η πρώτη ημέρα συνεχίστηκε με δύο παράλληλες συνεδριάσεις αναφορικά με τις πολιτικές για τη βιο-οικονομία και τις τεχνολογικές λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Στο πλαίσιο αυτό στο τέλος των δύο συνεδριάσεων όλοι οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν μία πρότυπη μονάδα καύσης βιολογικών απορριμμάτων της start-up ΒΙΟ2CHP.
Την 2η ημέρα οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου επισκέφθηκαν τις τοπικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τις βέλτιστες πρακτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: το νέο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία, την Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης Πρωτεΐνης, που είναι η μοναδική ελληνική μονάδα που παράγει πιστοποιημένα περιβαλλοντικά προϊόντα για βιολογική γεωργία, και την μοναδική μονάδα παραγωγής στη Β. Ελλάδα με την επωνυμία Βιαέριο Λαγκαδά. Η δεύτερη μέρα ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στην πόλη και την ανάδειξη των πιο σημαντικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομίας.

bioregio 3

Η 3η συνάντηση δημιούργησε ένα έντονα θετικό ομαδικό πνεύμα, ανάδειξε τους κοινούς στόχους και δημιούργησε και ανέδειξε νέες ιδέες στο εταιρικό σχήμα του BIOREGIO, η οποία θα συναντηθεί εκ νέου τον Οκτώβριο του 2018 στη Ρουμανία.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέας διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας για το 2014-2020 επιδιώκει να καταστήσει την Κεντρική Μακεδονία μια Πρότυπη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η συμμετοχή σε καινοτόμα έργα, που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς επιτρέπει την καλύτερη εξειδίκευση των δράσεων και ανοίγει δρόμους σε νέους τομείς της οικονομίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/bioregio/

Για περισσότερες πληροφορίες για τις καλές πρακτικές κυκλικής βιο-οικονομίας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

 

Last modified on Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 12:29