ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης σε στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018

reform pta eketa

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το έργο REFORM διοργανώνει διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης σε στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, διοργανώνει διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης με αντικείμενο την επίβλεψη και υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο «Βεργίνα» του ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη, στις 8 και 9 Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REFORM.

Το έργο REFORM του προγράμματος Interreg Europe έχει ως στόχο τη βελτίωση των πολιτικών των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ως βασικά εργαλεία σχεδιασμού των αστικών και περιφερειακών συστημάτων μεταφορών και ανάπτυξης βιώσιμων μοντέλων κινητικότητας.

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν εργαλεία ολοκληρωμένου σχεδιασμού που αντιμετωπίζουν κατά ενιαίο τρόπο όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κινητικότητα (μετακινήσεις και μεταφορές ατόμων και εμπορευμάτων, αλληλεπίδραση αυτών με τις χρήσεις γης και τον αστικό χώρο, επιπτώσεις στη οικονομία και την κοινωνία, απασχόληση κλπ) λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, την ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής και τη συνεχή αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Η βελτίωση των ΠΕΠ που θα επιτευχθεί μέσω του REFORM προβλέπεται ότι θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή των προτεινόμενων από τα ΣΒΑΚ μέτρων, με απώτερο σκοπό την ευρεία και συμπληρωματική υλοποίησή τους σε επίπεδο Περιφέρειας.
Η εκπαιδευτική αυτή δράση αποτελεί συνέχεια παρόμοιας δράσης που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2017 και απευθυνόταν σε στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στελέχη αυτά, μαζί με τον επικεφαλής εταίρο του έργου (ΙΜΕΤ) που θα έχει τη βασική επιστημονική ευθύνη του εργαστηρίου κατάρτισης, θα εκπαιδεύσουν εκπροσώπους των Δήμων. Απώτερο σκοπό της δράσης αυτής αποτελεί η ανάπτυξη συμβατών μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρούμενων ΣΒΑΚ, τα οποία θα συνάδουν με την Περιφερειακή Στρατηγική και θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Last modified on Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 14:07