ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε στις Βρυξέλλες τη στρατηγική της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της κυκλικής οικονομίας

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

higher eer

Higher EWRC 2

Η στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο πλαίσιο της «Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες με θέμα «Η Συμβολή της Κυκλικής Οικονομίας στην Αειφόρο Ανάπτυξη».
Στην «Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας. Ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, στην ενσωμάτωση πολιτικών και δράσεων από δημόσιους φορείς για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τα οφέλη από την κυκλική οικονομία.
Το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζεται σε 3 βασικούς άξονες.
• Την ενίσχυση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας από το ΠΕΠ ΚΜ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδους μέσω της επιπρόσθετης μοριοδότησης προτάσεων κυκλικής οικονομίας, την έκδοση κουπονιών καινοτομίας για την κυκλική οικονομία και τη δημιουργία στην Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας της Περιφέρειας μηχανισμού υποστήριξης των Επιχειρήσεων για δράσεις Κυκλικής Οικονομίας.
• Την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στον σχεδιασμό του ΠΕΠ ΚΜ της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
• Της περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας RIS3 έτσι ώστε να ενσωματώνει την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Σλοβένικη Ένωση Επιχειρήσεων και Ερευνών Slovenian Business & Research Association – SBRA στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HIGHER στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των δράσεων ανάδειξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2018. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
• ο κ. Janez Potočnik, πρώην επίτροπος της Σλοβενίας ο οποίος αναφέρθηκε στην συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην επίτευξη των στόχων αειφορικής ανάπτυξης.
• Ο κ. Igor Kos από το ινστιτούτο WCYCLE του Μάριμπορ ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει η πόλη του Maribor.
• Ο κ. Vilys Mantas από το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας- Lithouanian Innovation Centre, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το κέντρο για την διάδοση της κυκλικής οικονομίας
• Η κα Selada Catarina επικεφαλή του φορέα CEiiA CityLab της Πορτογαλίας η οποία παρουσίασε τις πολιτικές των περιφερειών της Πορτογαλίας για την κυκλική οικονομία και αναφέρθηκε και σε καλές πρακτικές όπως το waste coin.
• O κ Antinarella Daniele από την περιφέρεια του Abruzzo της Ιταλίας ο οποίος αναφέρθηκε στην «Χάρτα της Πεσκάρας» που έχουν υπογράψει τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουν την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής τους.
• Η κα Orsola Bolognani από την εταιρεία Fater η οποία εξειδικεύεται στην αξιοποίηση προϊόντων προσωπικής υγιεινής όπως οι πάνες οι οποίες αποτελούν αυτή την στιγμή το 20% του μη ανακυκλώσιμου κλάσματος των απορριμμάτων

Higher 3

43722076 2408743082474282 2848885965311705088 n

43823106 2408744102474180 790041105042243584 n

 

 

Last modified on Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 15:59