ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

iso_9001Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ELOT ΕΝ ISO 9001:2008, για την «Οικονομική Διαχείριση και Διεκπεραίωση Πληρωμών Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Υλοποίηση Έργων που ανατίθενται στο ΠΤΑΚΜ από τα Υπουργεία, την Περιφέρεια, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, καθώς και Έργων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΠΤΑ ΚΜ, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ELOT ΕΝ ISO 9001:2008, από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS/ TUV NORD, στις 31.10.2009.