ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπό Αναδιάρθρωση

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης διαχείρισης, οργάνωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΠΚΜ και του ΠΤΑ ΚΜ, προϋπολογισμού 42.016,13 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 730/2018 (121/26-01-2018 Συνεδρίαση) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 149/23-02-2018 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:
Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 9η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Cross Border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (€42.016,13) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24% δηλαδή δέκα χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών (€ 10.083,87), συνολικά πενήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 52.100,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α – 54655 Θεσσαλονίκη, γραφείο 9, 1ος όροφος, καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 9 Μαρτίου 2018, ώρα 15:00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655, Θεσσαλονίκη, στις 12-03-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. .
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Τεύχος Διακήρυξης…

Πληροφορίες: κα Χ. Κισκίνη, Τηλ.: 2310-403074, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ,ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ, διεθνή ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου CESME, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 10 φορείς από 6 χώρες της Ε.Ε. Από την Ελλάδα στο εταιρικό σχήμα το έργου συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΚΜ και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, προγραμματίζεται να παρουσιασθούν μεταξύ άλλων ο εθνικός και ο περιφερειακός σχεδιασμός για την κυκλική οικονομία, ο σχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων στη χώρα μας, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της Ιταλίας, το παράδειγμα της Βιομηχανικής Συμβίωσης στη Δανία, ενώ στο απογευματινό πρόγραμμα της ημερίδας θα λειτουργήσουν δύο θεματικά εργαστήρια, για τη διαχείριση των στερών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία και για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.
Η ημερίδα διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΚΜ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΤΚΜ), του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ ΚΜ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).
Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής  ΕΔΩ

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ...

Σελίδα 1 από 22