Print this page

SinCE-AFC

 

 

                                                        

                                                SinCE AFC EU FLAG 2                                                

http://www.interregeurope.eu/SinCE-AFC/

SinCE-AFC - “Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain” («Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας στην κυκλική οικονομία»)

Περίληψη έργου:

Η πρωτοβουλία του έργου στοχεύει στη συμμετοχή των ΜΜΕ της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης των κατάλληλων διαχειριστικών και οικονομικών οριζόντιων μηχανισμών. Οι τομείς της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, που συνδέονται με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη διανομή και την τελική κατανάλωση, θα δραστηριοποιηθούν μ’ ένα συντονισμένο τρόπο για την καλύτερη προσαρμογή τους στην κυκλική οικονομία. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της διαρκούς συνεργασίας και της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών των εταίρων που εκπροσωπούν τις συμμετέχουσες περιφέρειες από τις χώρες της ΕΕ. H πρώτη φάση του έργου θα επικεντρωθεί στη ενεργοποίηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης, στην διαπεριφερειακή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και σε επισκέψεις μελέτης αφιερωμένες στην προβολή των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών. Τα βασικά αποτελέσματα θα απεικονισθούν σε μια κοινή μελέτη (Κυκλική Οικονομία στην Αγρο-Τροφική Αλυσίδα) που θα αντικατοπτρίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και τις ορθές πρακτικές σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο.

Το έργο θα προωθήσει την καινοτομία, θα αντλήσει γνώση και θα αναπτύξει στενή συνεργασία με την πλατφόρμα εκμάθησης του INTERREG EURORE καθώς και με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κυκλικής Οικονομίας και της Πλατφόρμας της RIS3.

Όλα τα παραπάνω θα έχουν σαν τελικό παραδοτέο την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την κάθε Περιφέρεια /Φορέα χάραξης πολιτικής στον τομέα της κυκλικής οικονομίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...