ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

    Η πρώτη Συνεδρίαση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “CityZen” (Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values) για την Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Τζόλλας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι στόχοι, η δομή,…
     Η πρώτη Συνεδρίαση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του έργου για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου Αγροδιατροφής, SinCE-AFC (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Τζόλλας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι στόχοι, η δομή και οι δράσεις του έργου,…
Το Δεκέμβριο του 2019 δημοσιεύθηκε 5ο και τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της πρώτης φάσης του έργου RUMORE και παράλληλα παρουσιάζει την τελική έκδοση του έργου. Το 5ο ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τα κυριότερα αποτελέσματα των εργασιών του έργου μεταξύ 2017-2019 και δίνει μια προοπτική για το τι θα γίνει στο έργο το 2020-2021. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για: • τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές περιφέρειες μπορούν να ενισχύσουν τις διαδικασίες καινοτομίας προωθώντας τις συμπράξεις μεταξύ αγροτικών-αστικών περιοχών, • πώς υποστηρίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ και των ερευνητικών ιδρυμάτων, • ποια είναι η πρόοδος στην ενίσχυση των…
     Η μέχρι σήμερα εξέλιξη των δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας και ο προγραμματισμός των επόμενων παρεμβάσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της 5ης συνάντησης των εταίρων του έργου “Flood Protection”, όπου συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Kardzhali της Βουλγαρίας την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2019. Το έργο “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ως κύριο στόχο την αύξηση του επιπέδου προστασίας…
          Το Κέντρο Υποστήριξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) παρουσιάστηκε σε κοινή συνάντηση εργασίας των δύο έργων REFORM και Ε-smartec του Interreg Europe, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιo των Ανοιχτών Ημερών του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ. Στα έργα REFORM και E-smartec, τα οποία συντονίζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Εκτός από την παρουσίαση του Κέντρου Υποστήριξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η συνάντηση είχε ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών για καινοτόμες τεχνικές προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή φορέων και πολιτών στο βιώσιμο αστικό σχεδιασμό των μεταφορών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «BIOREGIO-Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα». Το BIOREGIO στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών μέσα από την αυξημένη εστίαση στην κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων. Το BIOREGIO υποστηρίζει επί του παρόντος την μετατόπιση της εστίασης στους όρους της κυκλικής βιο-οικονομίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση και τον εξορθολογισμό των παρεμβάσεων που προάγουν τη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του έργου, το…

BIOREGIO newsletter

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 10:09
Το Δεκέμβριο του 2019 δημοσιεύθηκε 6ο και τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του έργου BIOREGIO Το 6ο ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 6η διαπεριφερειακή συνάντηση και τις δράσεις του συνόλου του έργου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου:  https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/. Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου στο παρακάτω σύνδεσμο:  https://interregeurope.us16.list-manage.com/subscribe?u=4db1175e8f9cb4ad70d8ef851&id=286b1d2074   6th BIOREGIO Newsletter    
Την 7η συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο BIOREGIO συνδιοργάνωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 έλαβαν μέρος δέκα φορείς με ενεργή δράση στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και συγκεκριμένα της κυκλικής βιο-οικονομίας.Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου BIOREGIO ως προς τη σπουδαιότητά τους απέναντι στις προσκλήσεις και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της επερχόμενης περιόδου. Επίσης, συζητήθηκαν εκτενώς το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO και τα…
    Σε εργαστήριο με θέμα «Ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας για το μέλλον της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Το εργαστήριο διοργανώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG for Research and Innovation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) και τα Καινοτομικά Οικοσυστήματα - Task Force II. Τα ευρωπαϊκά «οικοσυστήματα καινοτομίας» αποτελούν ειδικό τμήμα του Πυλώνα ΙΙΙ της πρότασης Horizon Europe (HEU), με προτεινόμενο προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπούν στη διασύνδεση περιφερειακών και εθνικών φορέων καινοτομίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας κοινά διακρατικά και διεθνή…
Στην ιστοσελίδα του έργου RUMORE- Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies και συγκεκριμένα στο πεδίο News,  μπορείτε να βρείτε την περιγραφή του πιλοτικού έργου "Fresh Fruit" που αφορά τη Διαπεριφερειακή Σύμπραξη «High Tech Farming» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Thematic Platforms) στα εταιρικά διαπεριφερειακά σχήματα των θεματικών πλατφορμών  Agri-food & Industrial Modernisation.Το έργο συγκεντρώνει τεχνολογικές λύσεις γύρω από τα φρέσκα φρούτα (επιτραπέζια σταφύλια, ακτινίδια κλπ.). Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι θεμελιώδης για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμοhttps://www.interregeurope.eu/rumore/news/news-article/6945/fresh-fruit-pilot-project-in-central-macedonia/