ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Δύο σημαντικές δράσεις υλοποίησε εντός τους έτους 2020 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “REFORM”. Πρόκειται για το Κέντρο Υποστήριξης (CompetenceCenter –CC) για Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ, https://www.keyp-svak-rcm.imet.gr)  που παρέχει υποστήριξη στις πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το μητροπολιτικό Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας, το οποίο συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα των τοπικών ΣΒΑΚ, συμπεριλαμβανομένων δεικτών παρακολούθησης και το οποίο αποτελεί κύριο επίτευγμα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2020. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας (https://www.keyp-svak-rcm.imet.gr) ξεκίνησε με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των σχετικών δεικτών από το πρώτο εξάμηνο του έτους (δημιουργία εικόνας βάσης). Λόγω των έκτακτων…
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών του μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Πάμε σχολείο; Φιλικές για το περιβάλλον μετακινήσεις προς το σχολείο!» που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ).Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ευχαριστεί θερμά όλους τους μαθητές, οι οποίοι με τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες τους μοιράστηκαν με τον πιο δημιουργικό τρόπο τις σκέψεις τους για το πώς μετακινούνται προς το σχολείο τους ή πώς φαντάζονται μια «βιώσιμη» μετακίνηση από και προς το σχολείο.Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον…
Εικονική επίσκεψη μελέτης (virtual study visit) για τους εταίρους του έργου  “SinCE-AFC” σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Αγροδιατροφής και ενσωματώνουν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας, διοργάνωσε διαδικτυακά  το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο έργο.Tο έργο “SinCE-AFC “για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής, με επικεφαλής εταίρο την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.          Στην επίσκεψη μελέτης συμμετείχαν το σύνολο των φορέων που διαμορφώνουν το εταιρικό σχήμα του έργου “…
  Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Η διαδρομή προς το σχολείο αλλιώς»  διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2020  στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο e-smartec (enhanced sustainable mobility with marketing techniques) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020. Η συνάντηση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Mεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στη συνάντηση έλαβαν μέρος διευθυντές και εκπαιδευτικoί δημοτικών σχολείων και γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα βιώσιμης…
Ο μαθητικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με θέμα «Πάμε σχολείο; Φιλικές για το περιβάλλον μετακινήσεις προς το σχολείο!», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο, της υποβολής συμμετοχών. Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ψηφίσουν τα μαθητικά έργα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του διαγωνισμού.Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη μετακίνηση από και προς το σχολείο με τα πόδια, το ποδήλατο ή το πατίνι και την υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης αστικής…
  Έναρξη ψηφοφορίας Μαθητικού Διαγωνισμού «Πάμε σχολείο; Φιλικές για το περιβάλλον μετακινήσεις προς το σχολείο!» Ο μαθητικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με θέμα «Πάμε σχολείο; Φιλικές για το περιβάλλον μετακινήσεις προς το σχολείο!», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο, της υποβολής συμμετοχών. Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, μπορείτε πλέον να ψηφίσετε τα μαθητικά έργα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη μετακίνηση από και προς το σχολείο με…
Δείτε το video που παρουσιάζει την έκδοση του προγράμματος Interreg Europe “When Europe cooperates, regions benefit” με 30 επιλεγμένες ιστορίες μέσα από έργα και των τεσσάρων προτεραιοτήτων του προγράμματος, Περιβάλλον και Αειφορική Χρήση των Φυσικών Πόρων, Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ, Έρευνα και Καινοτομία, και Οικονομία Χαμηλών Ρύπων. Μεταξύ των 30 καλών πρακτικών και το έργο ‘CESME – Κυκλική Οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις’ στο έργο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και εταίροι από 6 χώρες της ΕΕ, Ιταλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πολωνία Ρουμανία και Βουλγαρία Για την ανάδειξη των τεσσάρων καλύτερων πρακτικών ανά προτεραιότητα διεξάγεται σχετική ψηφοφορία κοινού. Μπορείτε…
Ως μία από τις οκτώ (8)  καλύτερες πρακτικές ανάμεσα σε 67 έργα και 132 σχέδια δράσης  στον τομέα του Περιβάλλοντος και Αειφορικής Χρήσης των Φυσικών Πόρων  του προγράμματος “Interreg Europe” επιλέχθηκε το  One-Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις δράσεις του σχετικά με  την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας .To One-Stop Liaison Office υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην υιοθέτηση δράσεων κυκλικής οικονομίας και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων.Η μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες πραγματοποιείται μέσω της ενημέρωσης για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, όπως είναι τα κουπόνια καινοτομίας και…
O Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) με την ονομασία «Στα Βήματα του Αγ. Παύλου, Αποστόλου των Εθνών – Πολιτιστική Διαδρομή» διοργανώνει στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το πρώτο ετήσιο συνέδριο με θέμα «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου Ευρωπαϊκή Πολιτισμική Διαδρομή». Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια του Λάτσιο (Ιταλία), την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (Κύπρος) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (Βέλγιο) συμμετέχουν από κοινού στον ΕΟΕΣ με σκοπό την ανάπτυξη, προώθηση και ενίσχυση της πολιτιστικής διαδρομής, την εγκαθίδρυση εποικοδομητικών σχέσεων, αναπτυξιακού χαρακτήρα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την προώθηση δράσεων για τη νεολαία και…
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Promote tourism and culture through water-ToCulter», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg  IPA Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020 δημιουργήθηκαν η ηλεκτρονική πλατφόρμα http://toculter-app.eu/και η αντίστοιχη εφαρμογή, η οποία διατίθεται για δωρεάν λήψη προς όλους τους χρήστες σε GooglePlay και APP Store. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή παρέχουν στον επισκέπτη πληροφορίες  και φωτογραφικό υλικό σχετικά με τα ποτάμια, τις λίμνες, τα δάση, τα φράγματα και τις θερμές πηγές της Κεντρικής Μακεδονίας κι επιπλέον προτείνονται χαρτογραφημένες εκδρομές. Στόχοι των δύο αυτών εγχειρημάτων είναι η  προώθηση του  τουρισμού  στη  διασυνοριακή περιοχή…