ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας παρουσιάζουν δύο βίντεο στο πλαίσιο του έργου «CityZen»

Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2020

cityzen logo

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας παρουσιάζουν δύο βίντεο στο πλαίσιο του έργου «CityZen-Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values», του Ευρωπαϊκού Διαπεριφερειακού Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG EURORE 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

Το βίντεο με τίτλο «CityZen to foster urban farming» παρουσιάζει το έργο «Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας-CityZen», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τεχνογνωσίας και πολιτικών αστικής γεωργίας, πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών διαδικασιών που θα λειτουργήσει εποικοδομητικά ως παρακαταθήκη εργαλείων υποστήριξης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Δεδομένου ότι είναι ένας αναδυόμενος τομέας και ένα σταυροδρόμι πολλών πολιτικών και τομέων, η αστική γεωργία αποτελεί πολύτιμη πηγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων τρόπων μετασχηματισμού των κοινωνικών και επιχειρηματικών συνθηκών υπέρ της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Η προβολή τέτοιων βελτιωμένων πολιτικών έχει ως αντίκτυπο τη δημιουργία εξωστρέφειας και παράλληλα τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις της εκάστοτε περιφέρειας που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του έργου CityZen. Το εταιρικό σχήμα του έργου παρουσιάζεται στο βίντεο με τίτλο «CityZen: Meet our partners», περιλαμβάνει συνολικά επτά (7) εταίρους, από πέντε (5) ευρωπαϊκές χώρες και αποτελείται από τους εξής:

  1. Applied Research and Communications Fund (Επικεφαλής εταίρος-Βουλγαρία)
  2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για Λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Regional Development Fund on behalf of the Region of Central Macedonia) (Ελλάδα)
  3. Municipality of Beja (Πορτογαλία)
  4. Higher Technical School of Agrarian Engineering - University of Valladolid (Ισπανία)
  5. Institute for Rural Development Research at Goethe University Frankfurt/Main (IfLS) (Γερμανία)
  6. CIMBAL - Baixo Alentejo Intermunicipal Community (Πορτογαλία)
  7. Natural Heritage Foundation of Castilla y León (Ισπανία)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο του έργου CityZen μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://bit.ly/3hQrKUo

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο CityZen, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο

Last modified on Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2020 14:15