ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

RUMORE MOVIE

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

rumore fwto

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας με χαρά σας παρουσιάζει το βίντεο για το έργο RUMORE - Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies («Αγροτικές – Αστικές Συνεργασίες για την Ενεργοποίηση της Περιφερειακής Οικονομίας») του προγράμματος «INTERREG EURORE 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

Ο στόχος του έργου RUMORE είναι να βελτιώσει τις πολιτικές στον τομέα των περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας για τη διευκόλυνση της αγροτικής-αστικής συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων. Οι τεράστιες δυνατότητες για την αύξηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας παραμένουν ανεκμετάλλευτες, επειδή οι αστικοί-συχνά περισσότερο καινοτόμοι- πυρήνες και τα περιβάλλοντα αγροτικά μέρη δεν είναι καλά συνδεμένα από άποψη αλυσίδων καινοτομίας, ως εκ τούτου παρουσιάζεται ένα χάσμα για την κοινή πολιτική καινοτομίας με αρνητικές συνέπειες για την περιφερειακή ανάπτυξη .Οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) και οι περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας είναι συχνά τόσο εστιασμένες στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να αγνοούν τους εμπλεκόμενους φορείς (ινστιτούτα R&D / έρευνας και ανάπτυξης, καινοτόμες επιχειρήσεις) στην επαρχία και στις περιφερειακές περιοχές, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να μην μπορούν να αναπτύξουν το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων και των ευκαιριών τους. Το έργο RUMORE στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της ανεπάρκειας σε πολλές πολιτικές και στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφερειακές αλυσίδες καινοτομίας, μέσω των βελτιωμένων αγροτικών/επαρχιακών-αστικών συνεργασιών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του έργου RUMORE μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://youtu.be/QD1ZzPwuv_s 

 

Last modified on Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 12:29