ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Την Τετάρτη 7/1/2018, οι υπάλληλοι του ΠΤΑ ΚΜ και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, συμμετείχαν στο θεματικό εργαστήριο «Σχεδιασμός Υπηρεσιών για το Δημόσιο Τομέα» (Service Design for Public Sector), το οποίο διεξήχθη στο χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, από το Hellenic Design Centre. Το θεματικό εργαστήριο «Σχεδιασμός Υπηρεσιών για το Δημόσιο Τομέα» (Service Design for Public Sector) σχετίζεται με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων εξυπηρέτησης κοινού. Ειδικότερα, προσεγγίζει με καινοτόμο τρόπο, διαφορετικές πτυχές του σχεδιασμού, ώστε να βελτιωθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες και υπηρεσίες. Γενικότερα, σκοπός του εργαστηρίου ήταν να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με εργαλεία του Design, τα οποία θα…
           Οι υπάλληλοι του ΠΤΑ ΚΜ και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ συμμετέχουν στο θεματικό εργαστήρι "Service Design for Public Sector" που διεξάγεται στο χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, της Τετάρτη 7/11/2018 στις 11.00. Το εργαστήρι θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το Hellenic Design Centre. Το θεματικό εργαστήρι "Service Design for Public Sector" αφορά τη χρήση σύγχρονων μοντέλων εξυπηρέτησης κοινού. Ειδικότερα, προσεγγίζει διαφορετικές πτυχές της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Design και βοηθά στην αξιοποίηση εργαλείων του για την επίλυση προβλημάτων, επανασχεδιασμό ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει με την Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης στον online διαγωνισμό για την ανάδειξη των πρωτοβουλιών & προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης του θεσμού «Bravo 2018». Ο θεσμός BRAVO είναι μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το Quality Net Foundation, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού Διαλόγου μέσω της εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων (stakeholder engagement) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: το BRAVO Dialogue & το BRAVO Awards. Για 8η χρονιά, ο θεσμός BRAVO αναπτύσσει έναν μεγάλο κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο την ανάδειξη των πρωτοβουλιών…
Το 1989, ο Rudolf Kammel και ο Alexander Β. Kammel πίστευαν ότι το οπτικοακουστικό υλικό για τον τουρισμό θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση προορισμών στο μέλλον. Έτσι αποφάσισαν να προσκαλέσουν τους πιο διάσημους σκηνοθέτες των φεστιβάλ τουριστικών κινηματογραφικών ταινιών εκείνης της εποχής για να σχηματίσουν μια επιτροπή φεστιβάλ, τη Διεθνή Επιτροπή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τουρισμού (CIFFT).Επί του παρόντος με 16 μέλη του φεστιβάλ ταινιών τουρισμού και με 2 υποψηφίους σε όλο τον κόσμο η CIFFT στοχεύει στην προώθηση του οπτικοακουστικού τουρισμού και αναγνωρίζει τις καλύτερες ταινίες που παράγονται για την προώθηση ενός προορισμού ή ενός τουριστικού προϊόντος. προώθηση του οπτικοακουστικού…
  Το 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020. Έχοντας επιτύχει το στόχο αυτό έξι χρόνια νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε μεγαλύτερη φιλοδοξία στο πλαίσιο του 2030, το οποίο έχει πλέον συμφωνηθεί μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νέος Στόχος Ο βασικός στόχος για εξοικονόμηση ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ έχει πλέον καθοριστεί στο 32,5% μέχρι το 2030. Περισότερα σε αυτό το link  
  How to prepare for floods, heatwaves and other climate change impacts Get inspired by Covenant cities and regions!     Available in 22 EU languages >> Covenant of Mayors online library <<
Η στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο πλαίσιο της «Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες με θέμα «Η Συμβολή της Κυκλικής Οικονομίας στην Αειφόρο Ανάπτυξη».Στην «Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων της Ευρώπης» στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας. Ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, στην ενσωμάτωση πολιτικών και δράσεων από δημόσιους φορείς για την ενίσχυση της κυκλικής…
 To INZEB, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Investor Confidence Project έχει προγραμματίσει δύο δωρεάν online εκπαιδευτικά προγράμματα. To 1ο online εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και αφορά στα πρωτόκολλα για τη βιομηχανία και τη παροχή ενέργειας (Industry and Energy Supply Protocols), ενώ το δεύτερο που αφορά στο ICP πρωτόκολλο για τον οδικό φωτισμό (Street Lighting Protocol) έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο κάθε ένα από τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τα προαπαιτούμενα για την εγγραφή στα…
Το σύνολο των δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στη σημερινή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «HIGHER» - «Καλύτερα Εργαλεία Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες».Το έργο «HIGHER» χρηματοδοτείται από το InterregEurope 2014-2020 και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε πως «το βασικό, το κυρίαρχο ζήτημα της επόμενης ημέρας, για τη χώρα συνολικά, αλλά και ειδικότερα για την Κεντρική Μακεδονία είναι η ανάπτυξη. Αφού πλέον τελειώσαμε με τις παλιές ιδεοληψίες και τους παραλογισμούς ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικό τομέα, επιχειρηματικότητα χωρίς…
Κυκλική Οικονομία και Αειφόρος ανάπτυξηΗ αειφόρος ανάπτυξη, σε όρους οικονομίας, ορίζεται ως η ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών σε ικανοποιητική ποσότητα ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και στο μέλλον. Αυτό συνδέεται στενά με την κυκλική οικονομία (CE). Η κυκλική οικονομία διαφοροποιείται σημαντικά από το μοντέλο της συμβατικής «γραμμικής οικονομίας» και προωθεί ένα νέο κυκλικό μοντέλο το οποίο δημιουργεί αξία όχι μόνο στο τέλος του κύκλου της ζωής ενός προϊόντος αλλά και σε κάθε φάση χρήσης του. Ειδικότερα, η κυκλική οικονομία αποτελεί μια…