ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του ΠΤΑ ΚΜ για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CULTRING”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020». Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CULTRING”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020»,…

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Access2Heritage.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 11:42
The kick-off meeting of the partners participating in Cross-Border Cooperation Programme “Pathways of accessible heritage tourism” (Access2Heritage) was held on June 28, 29 and 30, 2018 at the Municipality of Volvi. The lead partner of Access2Heritage is the Management Body of Rodopi Mountain-Range National Park and the project, which is funded by INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, involves the following nine (9) partners: Management Body of Rodopi Mountain-Range National Park; Regional Development Fund of Central Macedonia; Municipality of Volvi; Local Economic Development Agency-Razlog (Bulgaria), National Confederation of Disabled People of Greece; Union of Disabled People in Bulgaria; Technological Educational Institute of…
Στις 28, 29 και 30 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βόλβης η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage), στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.  Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Οι εταίροι το έργου είναι συνολικά εννέα (9): Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Βόλβης, Local Economic Development Agency-Razlog (Βουλγαρία), Εθνική Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ, Union of Disabled People in Bulgaria, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ecoworld Rhodopes Association (Βουλγαρία), Regional Youth Parliament…
Πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου επίσκεψη στο Καϊζερσλάουτερν της Γερμανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SUPPORT, του προγράμματος ΙΝΤΕRREG EUROPE. Στην επίσκεψη συμμετείχε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης που είναι εταίρος του έργου SUPPORT, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.Σκοπός της επίσκεψης, η οποία διοργανώθηκε από την Ενεργειακή Υπηρεσία του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ήταν η γνωριμία των εταίρων με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Γερμανία, στους τομείς της παραγωγής και της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και των τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις των βιολογικών…
Δημοσίευση των καλών πρακτικών του έργου REFORM Στο πλαίσιο του έργου REFORM που υλοποιείται μέσω του Interreg Europe, μια συνεργασία 7 φορέων που εδρεύουν σε 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζει την υλοποίηση και την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ως μέσο για την προώθηση επιλογής μέσων μετακίνησης χαμηλών ρύπων. Το έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις Περιφέρειες οι οποίες έχουν κεντρικό ρόλο στην ενθάρρυνση της υιοθέτησης των ΣΒΑΚ από τις τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων πόλεων. Το REFORM ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ διοργάνωσαν την 3η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group - LSG) του έργου RUMORE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg Europe 2014 – 2020». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ τρεις επιλεγμένες καλές πρακτικές από τη δεύτερη διαπεριφερειακή εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2018 (Περιφέρεια της Λομβαρδίας, Μιλάνο) από την Περιφέρεια του Luneburg (Γερμανία), το Δήμο του Μιλάνο (Ιταλία)…
  Συνάντηση εργασίας με θέμα την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στα αστικά κέντρα μέσα από την εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδιασμού με ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια με τα εκπαδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής.Στη συνάντηση συμμετείχαν καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑ.Κ.), εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ερευνητές από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) και εκπρόσωποι της Κοινωνίας…
     Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, η δεύτερη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group), της ομάδας έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “Cult-RΙnG: Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020. Στη 2η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου Cult – Ring, το οποίο έχει στόχο να αναδείξει τη μεγάλη συμβολή των πολιτιστικών διαδρομών στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη ενός τόπου συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Ιεράς…

Marketing Οίνου

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 15:48
H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, η ένωση οινοπαραγωγών "Οίνοι Βορείου Ελλάδος", το Γενικό Προξενείο Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και το Σωματείο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Marketing Οίνου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, και ώρα 08:30 - 12:30, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Seth Frank, Κτήριο "Aliki Perroti"). Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και να δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο http://www.winesofnorthgreece.gr/…/%CE%BD%CE…/details/19/870 Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά επειδή διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής!  
Το αυθεντικό τμήμα της διαδρομής (Via Appia) του Αποστόλου Παύλου προς τη Ρώμη, στην Περιφέρεια Lazio της Ιταλίας, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο περιήγησης μελέτης (studytour) του έργου Cult-RinG Interreg Europe.Απώτερος στόχος του έργου είναι η διασύνδεση της διαδρομής του Αποστόλου των Εθνών μέσα από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, του Lazio της Ιταλίας και της Πάφου της Κύπρου, ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό- πολιτιστικό προϊόν για τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου».Η διαδρομή, που ακολουθεί τα βήματα του Αποστόλου Παύλου κατά την πορεία του προς τη…